ZATRUCIE MUCHOZOLEM

Zatrucie muchozolem – opis choroby Choć muchozol z założenia ma działać wyłącznie na szkodę insektów (muchy, komary, osy i inne), […]

Zatrucie muchozolem – opis choroby

Choć muchozol z założenia ma działać wyłącznie na szkodę insektów (muchy, komary, osy i inne), jego skład chemiczny – z toksycznymi węglowodorami chlorowanymi na czele – potrafi poważnie zaszkodzić także ludziom. Styczność z tymi substancjami w nadmiernej ilości może bowiem doprowadzić do stanu, w którym nastąpi zatrucie muchozolem – przez skórę, drogi oddechowe, błonę śluzową czy układ pokarmowy.

 

Objawy zatruciem

Lekkomyślność, nieuwaga czy pomyłka to najczęstsze czynniki odpowiadające za zatrucie muchozolem. Objawy wielonarządowe są widocznym skutkiem narażenia organizmu na kontakt z toksycznymi substancjami chemicznymi obecnymi w składzie tego środka:

  • objawy skórne: piekące i zaczerwienione podrażnienia, oparzenia;
  • objawy oczne: łzawienie, pieczenie i podrażnienie oczu, niszczenie tkanki oka;
  • objawy ze strony układu pokarmowego: nudności, wymioty;
  • objawy ze strony układu oddechowego: duszności, kaszel, krztuszenie się, zaburzenia oddychania;
  • objawy neurologiczne: bóle i zawroty głowy, złe samopoczucie i niepokój, nadpobudliwość, zaburzenia koordynacji ruchowej, przeczulica twarzy, drgawki, drżenia mięśniowe, zaburzenia świadomości.

Przy skrajnej intoksykacji trucizna może wniknąć do wnętrza ustroju, uszkadzając nerki, serce i wątrobę, porażając mięśnie, upośledzając słuch oraz umiejętność chodzenia.

 

Diagnostyka

W zależności od tego, jakie objawy dotkną i zaniepokoją pacjenta – skórne, oczne czy pokarmowe – konsultuje go odpowiednio dermatolog, okulista bądź lekarz pierwszego kontaktu. Bywa, że potrzebna jest pomoc kilku specjalistów, a przy silnych objawach neurologicznych – wsparcie neurologa.

Zatrucie muchozolem diagnozuje się w oparciu o obraz kliniczny zmian chorobowych u pacjenta. Pomocna w ich rozpoznaniu jest informacja o kontakcie chorego z tym środkiem. Jednak zwykle diagnozę poprzedza udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy, zwykle przez osoby trzecie – spoza personelu medycznego.

 

Leczenie zatrucia

W przypadku, gdy wystąpi zatrucie muchozolem, leczenie objawowe jest podstawą terapii. Jednak to właściwie przeprowadzona pierwsza pomoc przedlekarska bezpośrednio przekłada się na rokowania pacjenta i poprawę jego stanu.

Udzielenie pierwszej pomocy w przypadku zatrucia sprowadza się tu do:

  • przy zatruciu skórnym – zdjęcia skażonej odzieży, przemycia ciała wodą z mydłem (przy niestwierdzeniu wystąpienia oparzeń);
  • przy zatruciu wziewnym – dotlenienia pacjenta świeżym powietrzem, utrzymania stałej ciepłoty ciała i zapewnienia spokoju;
  • przy zatruciu pokarmowym – dbałości o ciepło i spokój pacjenta, bezwzględnego niewywoływania wymiotów;
  • przy zatruciu ocznym – przemywania oczu ciepłą wodą przez minimum kwadrans.

Następnie wymagana jest konsultacja lekarska.

 

Prewencja

Zatrucie muchozolem to stan chorobowy, którego można uniknąć przez ostrożne oraz prawidłowe wykorzystywanie tego preparatu. Stąd muchozol jako środek owadobójczy powinien być rozpylany w pomieszczeniach opuszczonych przez ludzi i zwierzęta. Po zakończeniu zabiegu przestrzeń mieszkalną należy wykluczyć z użytku przez około 1 h, a następnie intensywnie wywietrzyć. Również żywność, naczynia, pościel czy dziecięce zabawki powinny zostać odpowiednio zabezpieczone przed szkodliwym oddziaływaniem muchozolu.

Jego przechowywanie wymaga zaś umieszczenia opakowania poza zasięgiem dzieci i starszych oraz w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Warto mieć też na uwadze, że muchozol jest łatwopalny, więc jego użycie wymaga unikania kontaktu preparatu ze źródłami ciepła, w tym silnego nasłonecznienia.

logo