Alergia na mleko krowie dotyka 40 tysięcy dzieci rocznie

Alergia na mleko krowie dotyka 40 tysięcy dzieci rocznie Coraz częściej alergia pokarmowa, w tym alergia na mleko krowie , […]

alergia na mleko krowie

Alergia na mleko krowie dotyka 40 tysięcy dzieci rocznie

Coraz częściej alergia pokarmowa, w tym alergia na mleko krowie , zaczyna dotykać niemowlęta. Szacuje się, że wśród noworodków i małych dzieci, częstotliwość występowania schorzenia to już nawet 6 do 8%. Statystyki wskazują, że można spodziewać się dalszego wzrostu alergii pokarmowych u najmłodszych.

alergia na mleko krowie

W Polsce każdego roku, alergia na mleko krowie W mleku stężenie kazeiny jest dosyć niskie i wynosi około 2,5%. W przypadku przetworów mlecznych zawartość może być wyższa. Szczególnie wysoka zawartość kazeiny występuje w serze białym i młodych serach żółtych. alergia rozpoznawana jest u ok. 40 tysięcy dzieci rocznie – dane dotyczą nietolerancji różnych białek mleka krowiego. Epidemiologia tego schorzenia jest różna i odmiennie wygląda w poszczególnych krajach; np. w Skandynawii jest jeszcze większa. Tam nawet 10% dzieci może mieć rozpoznaną alergię na białka mleka krowiego. „Z jednej strony możemy powiedzieć, że wynika to z genetyki – praktycznie w połowie przypadków. Natomiast z drugiej strony, są to czynniki środowiskowe” – mówi Agnieszka Rogulska z Nutricia Medical.

Alergia na mleko krowie jest jedną z najczęściej występujących. Może się ona pojawić zarówno u dzieci karmionych piersią, jak i sztucznie. W tym drugim przypadku występuje częściej.

Dieta eliminacyjna

Podstawą leczenia każdej alergii na pokarm jest dieta eliminacyjna. Staramy się eliminować tylko ten jeden składnik, który uczula” – wyjaśnia prof. dr hab. med. Hanna Szajewska z Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Alergia na mleko u dzieci – Film w Dermatolog TV


Źródło: newsrm TV

 

Dieta a najczęściej alergizujące białka mleka krowiego:

  • alfa – laktoalbumina (ALA) – uczula około 50% osób, których dotyczy alergia na mleko krowie. W trakcie gotowania mleka traci swoją aktywność. Osoby uczulone jedynie na to białko mogą pić mleko po przegotowaniu
  • beta – laktoglobulina (BLG) – białko zawierające laktoz. Ma najsilniejsze działanie alergizujące i dotyczy 80%osób z alergią na mleko. Jest niestety obecna również w mięsie cielęcym oraz wołowym, dlatego przy uczuleniu na to białko należy wyeliminować produkty mięsne tego typu.
  • glikoproteina – zawiera ją mleko, śmietana i masło
  • kazeina – ma również silne działanie alergizujące, występuje w mleku krowim i jego przetworach (np. w twarogach), a także w mleku kozim i serach kozich, które należy wyeliminować z diety.  W mleku stężenie kazeiny jest dosyć niskie i wynosi około 2,5%. Wyższa zawartość kazeiny występuje w przetworach mlecznych, zwłaszcza w serze białym i młodych serach żółtych.
  • laktoglobulina – przy alergii na to białko można spożywać mleko kozie (dzieci powyżej 6 miesiąca życia)

Można być uczulonym na jedno z tych białek lub na wszystkie łącznie.

Alergia na mleko krowie – prawidłowe testy na alergię

Robiąc testy na alergię warto dowiedzieć się, czy są one rozpisane na mleko krowie, kozie i mięso. Alergia na mleko krowie może też występować łącznie z innymi alergiami pokarmowymi, które również można wykryć w testach. Za najczęściej uczulające pokarmy, poza mlekiem krowim uważa się: jaja kurze, soję, pszenicę, orzechy, ryby i skorupiaki.

Alergia na mleko krowie zanika najczęściej w trakcie dorastania dziecka, zwykle przed osiągnięciem trzeciego roku życia (około 90% przypadków).

logo