OPARZENIA CHEMICZNE

Oparzenia chemiczne – opis choroby Kontakt skóry ze żrącymi substancjami chemicznymi jest zawsze nieprzyjemny w skutkach. Wywołuje on oparzenia chemiczne. […]

Oparzenia chemiczne – opis choroby

Kontakt skóry ze żrącymi substancjami chemicznymi jest zawsze nieprzyjemny w skutkach. Wywołuje on oparzenia chemiczne. Substancje wywołujące tego typu oparzenia to roztwory kwasów: siarkowego, solnego oraz zasady: soda kaustyczna, amoniak, a także związki organiczne i substancje żrąco-toksyczne. Te ostatnie są bardziej drastyczne w skutkach. Nie tylko doprowadzają one do oparzenia skóry, lecz także przenikają przez ranę do krwiobiegu i zatruwają organizm. Może to grozić nawet śmiercią. Do substancji takich należy kwas fluorowodorowy.

Na stopień i rozległość oparzenia wpływa środek chemiczny – jego ilość, stężenie i specyficzne właściwości, a także czas kontaktu ze skórą oraz powierzchnia, która została zabrudzona. Niewielkie oparzenia chemiczne, jeśli zostanie udzielona szybko pierwsza pomoc, nie wpływają w sposób znaczący na sposób i jakość dalszego życia. Poważne oparzenia chemiczne mogą jednak pozostawiać znaczne blizny, a w najgroźniejszych postaciach powodować amputację kończyn, a czasem nawet śmierć oparzonego.

 

 

Objawy

Rozległość i objawy oparzenia wynikają z tego, z jaką substancją chory miał do czynienia oraz w jaki sposób do tego doszło. Oparzenia mogą mieć skutki zewnętrzne i wewnętrzne (jeśli substancja zostanie spożyta, lub gdy jej opary dostaną się do dróg oddechowych). Oparzenia chemiczne skóry wywołują zaczerwienienia i podrażnienia, rany i pęcherze. Oparzenia kwasami tworzą strupy (np. kwas solny-białe, kwas siarkowy-czarne). Po oparzeniu zasadą strup jest miękki i wilgotny oraz ma białe zabarwienie.

Po kontakcie żrących substancji z oczami może dojść do zaburzeń widzenia. Oparzenia wewnętrzne objawiają się ranami w jamie ustnej i gardle, piekącym bólem w jamie ustnej, klatce piersiowej lub brzuchu, zawrotami i bólem głowy, a także ślinotokiem, bladością, sinicą oraz poceniem się i zaburzeniami świadomości. W bardziej zaawansowanych przypadkach dochodzi do problemów z oddychaniem, perforacji żołądka oraz obniżenia ciśnienia tętniczego, a także nieregularnego rytmu serca, bądź jego zatrzymania.

Diagnoza

Rozpoznanie oparzenia chemicznego musi przebiec błyskawicznie. Zazwyczaj odbywa się ono na postawie objawów i wywiadu z poszkodowanym lub osobami z jego otoczenia. Po pozbyciu się środka żrącego z rany, dermatolog lub inny specjalista musi zadecydować o dalszym przebiegu leczenia. Zależy ono od stopnia i rozległości oparzenia.

 

Leczenie

Oparzenia chemiczne wymagają natychmiastowej pierwszej pomocy – aby zminimalizować objawy, trzeba jej udzielić w trakcie 2 minut od kontaktu z substancją. Im dłużej substancja ma styczność ze skórą, tym oparzenia są bardziej dotkliwe. Niezwykle ważne jest szybkie usunięcie środka chemicznego i nasączonej nim odzieży. Oparzenia chemiczne powinno się przemywać strumieniem wody, nie spływającym po innych częściach ciała, aż do przybycia lekarza. W przypadku oparzenia kwasami, dobrze jest przemyć oparzoną powierzchnię płynem o charakterze zasadowym (3 procentowym roztworem sody oczyszczonej, wodą wapienną lub roztworem mydła). Zasady spłukuje się słabymi roztworami kwasu octowego lub borowego. Dalsze postępowanie w leczeniu ran zależy od stopnia ich rozległości i decyduje o nim lekarz (dermatolog, chirurg, chirurg plastyczny). Głębokie oparzenia wymagają przeszczepów skóry i amputacji.

 

Prewencja

Oparzenia chemiczne są wynikiem nieodpowiednich zachowań w miejscach, w których ma się kontakt z substancjami żrącymi. Zdecydowanej większości wypadków można zapobiec, stosując się do przepisów BHP. Najlepiej unikać używania żrących substancji. Jeśli kontakt z nimi jest z jakiś względów konieczny, np. wymaga tego nasza praca, aby uniknąć oparzenia, trzeba stosować rękawice oraz maski i odzież ochronną. Jednak oparzenia chemiczne to problem nie tylko zakładów chemicznych. Dojść może do nich również w domu – niebezpiecznymi produktami są wybielacze oraz środki do czyszczenie toalet, a także rozpuszczalniki itp.

logo