Światowy Dzień Zdrowia 2015 – bezpieczna żywność

Światowy Dzień Zdrowia 2015 – bezpieczna żywność Światowy Dzień Zdrowia przypada 7 kwietnia, dokładnie w rocznicę powstania WHO, czyli Światowej […]

żywność Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia 2015 – bezpieczna żywność

Światowy Dzień Zdrowia przypada 7 kwietnia, dokładnie w rocznicę powstania WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. Każdego roku wybierany jest temat przewodni tego wydarzenia, a w 2015 to bezpieczna żywność.

Światowa Dzień Zdrowia - Światowa Organizacja Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia i kluczowe fakty dotyczące żywności

 • Dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej i odpowiedniej pod względem wartości odżywczych żywności, ma kluczowe znaczenie dla naszego życia i dobrego stanu zdrowia.
 • Niebezpieczna żywność zawierająca szkodliwe bakterie, wirusy, pasożyty lub substancje chemiczne, jest przyczyną ponad 200 chorób – od biegunki aż po nowotwory.
 • Każdego roku około 2 mln osób, w tym wiele dzieci, umiera z powodu biegunek wywoływanych przez bakterie obecne w żywności i w wodzie.
 • Bezpieczeństwo żywności i żywienie, są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Niebezpieczna żywność powoduje powstanie błędnego koła chorób i niedożywienia, w szczególności dotykającego niemowląt i małych dzieci, osób starszych oraz chorych.
 • Choroby przenoszone drogą pokarmową hamują rozwój społeczno-gospodarczy, ponieważ obciążają systemy opieki zdrowotnej i narażają na straty gospodarki krajowe, turystykę, handel.
 • W ramach całego łańcucha dostaw, artykuły spożywcze przekraczają dzisiaj wiele granic między krajami. Dobra współpraca pomiędzy rządami, producentami i konsumentami, sprzyja zapewnianiu ich bezpieczeństwa.

Zagrożenia i profilaktyka

Działania związane z profilaktyką w zakresie dbania o zdrową żywność, które w tym roku zdominują Światowy Dzień Zdrowia, mają na celu zapewnienie ludności ochrony przed ryzykiem zatrucia i chorobami przenoszonymi drogą pokarmową. Niebezpieczna żywność może bowiem prowadzić do wielu problemów ze zdrowiem, w tym kłopotów z płodnością, zaburzeń rozwoju, a nawet nowotworów. Bezpieczeństwo żywności jest więc kluczową kwestią w profilaktyce prozdrowotnej.

Jako przykłady groźnych incydentów należy wymienić skażenie melaminą mleka w proszku dla niemowląt w 2008 roku (w samych Chinach zachorowało 300 000 niemowląt i małych dzieci, z których 6 zmarło) oraz zakażenia enterokrwotocznym szczepem Escherichia coli w Niemczech w 2011 roku, wywołane skażonymi kiełkami kozieradki. Przypadki zachorowań odnotowano wtedy w 8 krajach w Europie i Ameryce Północnej. 53 osoby zmarły. Zatrucie bakteriami E. coli w 2011 r. w Niemczech przyniosło straty w wysokości 1,3 mld dolarów, poniesione przez rolników i przemysł. Wiązało się to z wypłatą 236 mln dolarów w ramach rekompensat przyznanych 22 państwom członkowskim Unii Europejskiej.

Światowy Dzień Zdrowia 2015 - bezpieczna żywność
Światowy Dzień Zdrowia 2015

Jak rozpoznać bezpieczną żywność?

1. Zbieraj informacje. 

 • Czytaj etykiety podczas robienia zakupów i przygotowywania posiłków.
 • Dowiedz się, jakie niebezpieczne mikroorganizmy i substancje chemiczne występują w Twoim regionie.
 • Zorientuj się, jakie środki ostrożności należy stosować podczas przygotowywania posiłków z określonych artykułów spożywczych, które w razie nieodpowiedniego postępowania mogą być niebezpieczne (np. surowy drób, maniok itp.).
 • Dowiedz się, w jaki sposób należy przygotowywać i przechowywać potrawy z innych kultur, których nie znasz (np. sushi).

2. Przechowuj żywność i przygotowuj posiłki w sposób bezpieczny

 • Podczas kontaktu z żywnością i w trakcie przygotowywania posiłków postępuj zgodnie z zasadami zawartymi w ulotce informacyjnej WHO „Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności”: utrzymuj czystość, oddzielaj żywność surową od ugotowanej, gotuj dokładnie, gotuj żywność w odpowiedniej temperaturze, używaj bezpiecznej wody i surowców.
 • Unikaj przypalania podczas smażenia, grillowania i pieczenia żywności, ponieważ mogą wtedy powstawać toksyczne substancje chemiczne.
 • Znajdujące się w kuchni środki chemiczne przechowuj w bezpiecznym miejscu.
 • Nie wykorzystuj ponownie pojemników, w których wcześniej znajdowały się substancje chemiczne, do przechowywania żywności.
 • Podczas sprzedaży żywności na bazarach, postępuj zgodnie z zasadami bezpiecznego obchodzenia się z żywnością.
 • Postępuj zgodnie z zasadami zawartymi w ulotce informacyjnej WHO „Pięć kroków zapewniających uprawę bezpieczniejszych owoców i warzyw”: przestrzegaj zasad higieny osobistej, chroń pola przed zanieczyszczeniem odchodami zwierząt, wykorzystuj oczyszczone ścieki zawierające fekalia, oceniaj i kontroluj zagrożenia związane z wodą do nawadniania, dbaj o to, aby maszyny do zbioru i przechowywania plonów były czyste i suche. Tym samym zmniejszysz rysyko skażenia mikrobiologicznego podczas uprawy owoców i warzyw dla swojej rodziny lub społeczności lokalnej.

3. Ucz zdrowych praktyk osoby mieszkające w Twoim otoczeniu

4. Dokonuj bezpiecznych/mądrych wyborów

 • Szczególną ostrożność zachowuj podczas przygotowywania posiłków dla kobiet w ciąży, dzieci, osób starszych i chorych (czyli osób z osłabionym układem odpornościowym).
 • Podczas spożywania posiłków kupowanych od ulicznych sprzedawców lub pochodzących z bufetów w hotelach i restauracjach upewniaj się, że ugotowane produkty nie mają kontaktu z produktami surowym, które mogłyby doprowadzić do skażenia produktów ugotowanych.
 • Upewniaj się, że spożywane przez ciebie produkty są przygotowywane i przechowywane w odpowiednich warunkach higienicznych (czystość, dokładne gotowanie i przechowywanie w odpowiedniej temperaturze, np. w bardzo wysokiej temperaturze lub w lodówce/w lodzie).

Więcej informacji na stronie: Światowy Dzień Zdrowia

logo